Historie

100 jaar school en winkel in Leenderstrijp
In 2016 is het 100 jaar geleden dat in Leenderstrijp een school en winkel werden gesticht. Dit eeuwfeest van deze unieke combinatie (winkel ter financiering van de school) is voor Leenderstrijp een reden om een groots feest op poten te zetten. Op 1 april is het jubileumprogramma bekend gemaakt en is de website onthuld.

Tijdens dit jubileumfeest zal een jubileumboek over 100 jaar school en winkel in Leenderstrijp worden gepresenteerd, maar zal ook een tentoonstelling gehouden worden.

Voor dit jubileumfeest zijn we op zoek naar unieke foto’s, documenten, voorwerpen en anekdotes die van toepassing zijn op dit eeuwfeest van school en winkel. Mocht u ons verder kunnen helpen door foto’s, documenten en voorwerpen (tijdelijk) beschikbaar te stellen, neem dan contact op met Erik van Asten van de werkgroep Historie via telefoonnummer 040-2062702 of e-mailadres leenderstrijp2016@gmail.com.

Hopelijk kunnen we met uw bijdrage een groots en uniek eeuwfeest vieren! Bedankt voor uw bijdrage!

Het unieke verhaal van een winkel in relatie tot de lagere school!

Lees hieronder het verhaal over de vindingrijkheid van de Strijpenaren uit vroeger tijden in hun strijd voor het verkrijgen van een eigen school

Schoolstrijd 1912-1915
Leenderstrijp lag honderd jaar geleden ingesloten tussen uitgestrekte heidevelden en was alleen bereikbaar via (slecht begaanbare) zandwegen. De schooljeugd moest, te voet, naar de Lagere school in Leende. Onder aanvoering van wethouder Jan Bax is begin 1900 een hevige strijd gevoerd met als inzet een eigen school op Strijp. De Strijpenaren trokken aan het kortste eind tegen de kerkelijke- en overheidsbesturen, die fel tegen waren. Maar ze lieten zich niet gewonnen en smeedden een plan voor een school onder coöperatief beheer.

Oprichting 1915-1916
Om een nieuwe school te kunnen runnen werden 2 verenigingen opgericht:

“Vereniging tot Stichting en instandhouding van ene
Roomsch-Katholieke bijzondere
lagere school te Leender Strijp
en den Coöperatieve winkelvereniging”

 Financiering

Strijp  C15 klein

Bax stelde zijn kruidenierswinkel ter beschikking voor het oprichten van een coöperatieve winkel en de 60 leden moesten ieder fl. 200.- renteloos voorschot betalen. Hierdoor kon, hypotheekvrij, gestart worden met de bouw van school en winkel. Met de opbrengst van de winkelnering werden de lopende onkosten betaald.

 

Schoolgebouw gereed 1916

07  De School in 1916

In 1916, bij het inzegenen van het nieuwe schoolgebouw door de pastoor, stond op het openingsbord te lezen:

“Hier ziet men door vereende kracht.
Het kleine heeft toch grote macht.
Laat dit een spoorslag voor allen zijn.
En allen steeds voor allen zijn”

In 1920 werd de gemeente verplicht, door een wetswijziging, om het schoolgebouw over te kopen en kon er aan de leden een flink winstbedrag uitgekeerd worden. Het schoolgebouw heeft tot 1968 dienst gedaan en is hierna nog gebruikt als filmset voor de film” Help de dokter verzuipt” en o.a. als jeugdsoos. Het in verval geraakte gebouw is in 1977 gesloopt, de onderwijzerswoning is nog wel aanwezig. 

Winkelgebouw

23 De winkel in1966 3
In 1921 werd grond aangekocht waarop een eenvoudig winkeltje gebouwd werd. In 1934 is dit winkeltje afgebroken en het huidige winkelpand gebouwd. Jaarlijks werd op de zolder een feestavond gehouden. De eventuele winst werd dan aan de leden uitgekeerd en er was meestal ook een spreker of komiek. Onder het genot van koffie en vlaai, voor de heren een sigaar, werden er prijsjes verloot.

Huidige status
De coöperatieve winkelvereniging is nog steeds actief, maar de laatste jaren wordt de winkel verpacht aan een ondernemer. Tot op de dag van vandaag zijn school en winkel nauw met elkaar verbonden, wat tot uitdrukking komt in een gezamenlijk bestuur van de coöperatie en de afgesplitste schoolvereniging de “Vrienden van St. Jan”.

erik_van_asten_nov_2008_leo_van_de_winkel

De huidige huurder Leo van Wezel