Vrienden St. Jan

logo vrienden v st jan

De Vereniging Vrienden van de Sint Janschool is de vereniging die in 1916 in eigen beheer de basisschool in Leenderstrijp heeft opgericht en financiën beschikbaar stelt om ondersteunende activiteiten van de school te bekostigen die niet door de school uit het reguliere budget kunnen worden betaald.

De jaarlijkse rente over de financiële middelen, die ooit zijn voortgekomen uit de verkoop van de voormalige woning van het schoolhoofd, aangevuld met de jaarlijkse contributie-opbrengsten hebben wij hiervoor tot onze beschikking. Deze baten willen wij ook jaarlijks aanwenden voor de school en ten gunste van de educatieve vorming van uw kinderen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedere inwoner van Strijp en voor ouders die kinderen op brede school St. Jan hebben zitten en die onze school een warm hart toedragen. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 7,50 (of meer indien u meer kunt/wilt missen per gezin per jaar). Hiermee waarborgt u mede het geweldige onderwijs in Leenderstrijp in stand te houden. Wilt u lid worden van De Vrienden van Sint Jan, dan kunt u daarvoor onderstaande strook gebruiken en deze afgeven op school of bij één van onze bestuursleden.
e-mailadres:  jet.rolink@xs4all.nl

Bestuur

IMG_4980_bestuur_winkel_leenderstrijp

v.l.n.r.:  Wim Cardinaal (lid),  Lianne van der Palen  (lid),  Johan Bax (voorzitter), Jet Rolink (secretaris), Lenie Hurkmans (penningmeester)