Werkgroep Sponsoring

Op 1 april 2015 is het startsein gegeven voor de organisatie van het ‘Eeuwfeest Leenderstrijp’.

Het is dan nog precies één jaar voordat het 100 jarig bestaan van de school en de winkel wordt herdacht in de vorm van een feest dat 100 dagen zal duren van de  openingsceremonie op 1 april 2016 tot en met het afsluitingsfeest op 9 juli 2016.

Bij de oprichting van de Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging  in 1916 was de doelstelling om uit de opbrengst van de winkel de school te kunnen financieren.

Het winkelpand is eigendom van de leden van de Coöperatie. Dankzij de huuropbrengst van de bovenwoning en de contributie van de leden kunnen we de winkel in Leenderstrijp helpen te blijven voortbestaan.  Daarnaast moet natuurlijk het winkelpand onderhouden worden (o.a. nieuw dak in 2014 dankzij een klein spaartegoed en veel vrijwilligerswerk). De huidige omzet aan kruidenierswaren is niet voldoende: er moet vernieuwd en gepromoot worden  om de winkel te continueren!

De Vereniging  Vrienden van de Sint Janschool heeft uit het verleden een spaartegoed waarvan de rente en de contributie van de leden gebruikt worden om bijzondere dingen voor de leerlingen te doen die steeds minder uit de normale schoolbegroting kunnen worden gefinancierd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inrichting van de speelplaats, ondersteuning van het schoolkamp en de fietstocht, verbetering geluidsinstallatie, sparen voor een nieuw speeltoestel,.. Helaas is spaarrente de laatste jaren tot bijna nihil gereduceerd. Het historische saldo willen we niet aanspreken maar we willen toch ook graag voor de leerlingen (de gemeenschap) wat extra’s blijven doen. Een levendige school houdt ons dorp immers ook aantrekkelijk voor huidige én nieuwe inwoners/kinderen.

Sponsoring

Met de Eeuwfeest 100-daagse in het vooruitzicht maken we kosten voor de feestelijkheden en zullen we bij diverse activiteiten ook opbrengsten hebben. Feesten is mooi, maar dat mag niet leiden tot het interen op het vermogen van de verenigingen. Sterker nog: willen we in de toekomst nog kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de winkel en de school, dan is het noodzakelijk om geld over te houden aan de feestelijkheden.

Daarom doen we een beroep op de ouders van leerlingen, hun familieleden, buurtgenoten en op het bedrijfsleven om hun steentje bij te dragen. Laten we met elkaar zorgen voor een super-herinnering en een  positieve kasstroom om in de toekomst ons goede werk te kunnen blijven doen.

Sponsoring wordt gecoördineerd door de PR werkgroep pr@eeuwfeestleenderstrijp.nl