Coöperatie

logo  winkel
♦ klik hiervoor: Nieuwsbrief winkelvereniging (maart 2015)

De Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging heeft als doel om de winkelnering in Strijp te behouden. We helpen Leo als ondernemer en we hopen dat er zo méér bezoekers in de winkel blijven komen zodat deze bijzondere en sociale voorziening voor ons dorp behouden kan blijven.

Lidmaatschap
Van deze vereniging kan iedere inwoner van Strijp lid worden. De contributie van iedere vereniging bedraagt op jaarbasis € 7.50
E-mailadres:  jet.rolink@xs4all.nl

Bestuur:

IMG_4980_bestuur_winkel_leenderstrijp

v.l.n.r.:  Wim Cardinaal (lid),  Lianne van der Palen  (lid),  Johan Bax (voorzitter), Jet Rolink (secretaris), Lenie Hurkmans (penningmeester)

Raad van Toezicht:
Jac Hulsen
Hetty van Hooff
Ton van Dijk